خانه / دانلود ها

دانلود ها

برای دانلود درایور پرینتر ها به کانال تلگرامی زیر مراجعه نمایید:

BinazirSoftDriver@

https://t.me/BinazirSoftDriver

فایل ارتباط اینترنتی
مجموعه فونت های فارسی

آخرین نسخه فایل اجرایی نرم افزار رستوران
فایل نصبی رستوران(قابل دانلود از مرکز پیکو فایل)

فایل های اجرایی کالر آی دی منشور سیمین

فایل های اجرایی کالر آی اوج سگال جدید

فایل های اجرایی کالر آی اوج سگال قدیم

درایور کالر آی دی اوج سگال جدید

درایور کالر آی دی اوج سگال قدیم